.

Wersje TRIAL

DipTrace 3.2 Windows 32-bit

DipTrace 3.2 Windows 64-bit

DipTrace Mac OS X

DipTrace 3.2 Linux 32-bit (wymaga pakietu Wine)

DipTrace 3.2 Linux 64-bit (wymaga pakietu Wine)

.

.

Biblioteki 3D

Windows  (1.39 GB)

Mac OS X  (1.19 GB)

...................................................................Przydatne

...................................................................DipTrace paczka językowa: Polski

...................................................................XQuartz (dla Mac OS X)

...................................................................AceConverter (generowanie G-Code dla CNC)

...................................................................FreeCAD (generowanie modeli 3D)

...................................................................DraftSight (obiekty 2D CAD)

.

.

.

.

.